Birch Model - Bell Creek Estates     Butternut Model - Bell Creek Estates
Birch Model - 1264 Sq Ft                             Butternut Model - 1490 Sq Ft

Corby Model - Bell Creek Estates     Hemlock Model - Bell Creek Estates
Corby Model - 1105 Sq Ft                            Hemlock Model - 1355 Sq Ft

Hickory Model - Bell Creek Estates     Lilac Model - Bell Creek Estates
Hickory Model - 1470 Sq Ft                         Lilac Model - 1361 Sq Ft

Moira Model - Bell Creek Estates     Oak Model - Bell Creek Estates
Moira Model - 1170 Sq Ft                             Oak Model - 1576 Sq Ft

Pine Model - Bell Creek Estates     Spruce Model - Bell Creek Estates
Pine Model - 1570 Sq Ft                               Spruce Model - 1880 Sq Ft

Walnut Model - Bell Creek Estates     Willow Model - Bell Creek Estates
Walnut Model - 2120 Sq Ft                          Willow Model - 2440 Sq Ft